torsdag 29. desember 2016

Rudolf's nese gløder fortsatt


Julestemning kan kanskje ikke helt forklare hvorfor Rudolf er rød på nesen ?

fredag 23. desember 2016

Sellafield holder det de lovte så langt....

Det gamle dam-anlegget

Radioaktivt slam er overført ut av verdens eldste tank med atombrensel for første gang, kunngjorde Nuclear Decommissioning Authority (NDA) og Sellafield Ltd i går.

Prosjektet blir¨rapport å være ti år foran skjema, og for halvparten av forventet kostnad, sier de i en felles uttalelse.

torsdag 15. september 2016

Gunnutdannelsen - besøk til Sellafield

Fra venstre bisop Tor B Jørgensen, klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen,
Per-Kaare Holdal, LmS og Nils Bøhmer, Bellona

Etter vårt besøk hos klima- og miljøvernministeren 12.9. har vi sendt følgende oppfordring til statsråd Vidar Helgesen:

fredag 9. september 2016

Møter miljøvernministeren

Fra InfoArena 2016.  Fra venstre: biskop Tor B. Jørgensen, Per-Kaare Holdal, Rex Strong
fra Sellafield Ltd. og Robbie Huston fra Nuclear Decommissioning Authority
BBC meldte denne uke at en etterforskning har avdekket en rekke av sikkerhetsmessige bekymringer ved Storbritannias mest farlig kjernefysisk område.  BBC har funnet ut at Sellafield har for få ansatte til å operere sikkert og at radioaktivt materiale har blitt lagret på en meget farlig måte.

torsdag 14. juli 2016

Thanks from Nuclear Decommissioning Authority


Børge Brende og John Clark ved miljøsteinen i Stamsund
Et meget hyggelig brev fra sjefen i Nuclear Decommissioning Authority  John Clarke 

Takk til alle samarbeidspartnere

Den norske Regjering
Utenriksminister Børge Brende
Klima- og miljødepartementet
Nordland, Hordaland og Rogaland Fylkeskommuner
Nordisk Råd
Vågan og Røst kommuner
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Lofotprodukter
Lofoten Sparebank

Vi skriver for å informere dere

onsdag 13. juli 2016

Forbereder seg mot eventuelle terrorangrep

Civil Nuclear politiet som er stasjonert på Sellafield lanserer et nytt initiativ for å berolige lokalsamfunnet på grunn av bekymringsmeldinger angående sikkerhet på atomanlegget.  Og Sellafield har bekreftet overfor oss at de tar i bruk nye taktikker for å beskytte den kjernefysiske komplekset mot et eventuelt terrorangrep .

onsdag 29. juni 2016

Felles erklæring InfoArena 2016 - møtested Lofoten

Voktere av vår felles blå åker, Bellona, Nuclear Decommissioning Authority og
Sellafield Ltd har holdt sin 11. felles konferanse om kjernefysisk avfall og atomsikkerhet den 23. juni 2016.

tirsdag 28. juni 2016

Ingelin Noresjø,Nordland County Council on InfoArena 2016

Ingelin Noresjø (Christian Democrat), Executive of Culture, Environment and Public health, in Nordland County Council.
Ladies and gentlemen!

I would like to thank Lofoten mot Sellafield for hosting this meeting and providing an opportunity for dialogue with representatives of Sellafield. I will also wish the representatives from Fukushima a special welcome to Nordland County and this meeting.


Robbie Huston, NDA, presentation to InfoArena 2016

Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority 
“Together we did it!”

Well we’ve come a long way in last 15 years - since the days of protest and confrontation.

Some of you may recall Norwegian Environment Minister Borge Brende publicly praising anti-Sellafield protesters.  You may also recall how Sellafield discharges rose up the political agenda resulting in discussions between Prime Ministers Blair and Bondevik.


Joint Statement InfoArena 2016 meeting point LofotenGuardians of our Common Seas, Bellona , Nuclear Decommissioning Authority and
Sellafield Ltd have held their 11th joint conference on nuclear waste and safety on 23 June 2016.

mandag 27. juni 2016

Den lange vegen fra Lofoten til Sellafield

- Europas farligste industrianlegg

- Vegen fram for å nå våre mål har vært lang og innholdsrik, forteller Per-Kaare Holdal fra Lofoten mot Sellafield.  - Vi har vært i møter i Brüssel, flere ganger i London, Sellafield, Reykjavik, Oslo og Lofoten.
Fra markeringen på Lofotr Vikingmuseet på Borg - Per-Kaare Holdal
Det har også vært delseire på vegen og nå kunne vi markere at de mål vi har satt oss er nådd.  Det skjedde altså i Lofoten 23. juni 2016, forteller Holdal som sammen med Johs Røde og biskop Tor Berger Jørgensen har vært kjernen i arbeidet fra Lofoten mot Sellafield.  

lørdag 18. juni 2016

Lofoten 23. juni InfoArena 2016

Torsdag 23. juni arrangerer vi sammen med det britiske energi og klimaendringsdepartementet, Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield Ltd og Bellona.

Dette er noe av utfordringene vi har jobbet med siden 2001:

lørdag 11. juni 2016

Positive nyheter fra Storbritannia

Storbritannias solcellepaneler har generert mer strøm enn kull i en hel dag for første gang noensinne viser en analyse fra Carbon Brief.

Lørdag 9. april genererte solenergi 29 gigawattimer (GWh) elektrisk kraft, 4% av det totale bruk den dagen og 21GWh fra kull (3% av etterspørselen). Dette mønsteret ble gjentatt på søndag, med solenergi (6%) utkonkurrerer kull (3%).

Den britiske ambassadøren deltar på InfoArena 2016

Fra høyre den britiske ambassadøren
Sarah Gillett og Per-Kaare Holdal fra
arrangøren Guardians of the Common Seas
(Lofoten mot Sellafield)

Den britiske ambassadøren Sarah Gillett ankommer InfoArena som arrangeres i Lofoten 22. og 23. juni.

Det blir en topptung deltakelse fra Storbritannia, Island, Japan og Danmark, men dessverre finner ikke den norske regjering grunn til å delta.

Fra Japan kommer som kjent en representant fra Tokyo Electric Power Company (TEPCO) som hadde ansvaret for driften ved atomkraftanlegget i Fukushima.

Katastrofen FukushimaFukushima har de fleste hørt om og katastrofen ved atomkraftverket i byen Ōkuma i Futabadistriktet i Japan. Det består av seks lettvanns kokvannsreaktorer (BWR) med en total ytelse på 4.7 GW (gigawatt). Fukushima I var det første kjernekraftverket som ble bygget og operert av Tokyo Electric Power Company (TEPCO) alene.

Det er en representat fra TEPCO som kommer til Lofoten for å delta på InfoArena 2016 23.juni.

fredag 10. juni 2016

Mikroplast er en trussel for havmiljøet


Plast bruker svært lang tid på å brytes ned, i motsetning til papir og matavfall.  Flere produkter fra kosmetikkindustrien inneholder store mengder mikroskopiske korn av plasttypen polyetylen.

Tannkremtuber og såpeflasker kan inneholde enorme mengder plastkorn. En fersk studie ved Universitetet i California viser at enkeltflasker med ansiktsrens kan romme flere millioner slike partikler.

torsdag 9. juni 2016

Den lange vegen fra Lofoten mot Sellafield

Vi inviterer til det årlige dialogmøtet om atomsikkerhet også denne gang sammen med det britiske energi og klimaendringsdepartementet, Nuclear Decommissioning Authority, Sellafield Ltd og Bellona.  Denne gang skal InfoArena igjen arrangeres i Lofoten og da den 23. juni.
Fra InfoArena 2014 i det britiske utenriksdepartement
Det er nå 15 år siden Lofoten mot Sellafield startet opp arbeidet for å få stoppet atomutslippene til vårt felles hav. Da ble Technetium 99, som har en halveringtid på 213.000 år, altså en evigvarende miljøødeleggelse, sluppet direkte ut i Irskesjøen. Golfstrømmen førte den radioaktive forurensningen opp langs norskekysten og ble målet helt opp til Hillesøy i Troms.

mandag 6. juni 2016

Fisk blir utsatt for "junkfood"

Foto: forsker Oona Lönnstedt 
Ungfisk blir hekta på å spise plast i havet på samme måte som tenåringer foretrekker usunn gatekjøkkenmat, har svenske forskere funnet ut.

søndag 15. mai 2016

Vår blå åker og grønt havbruk


Norges langstrakte kyst er meget velegnet til algedyrking, men per i dag nøyer man seg med å høste naturlige algeforekomster.

I Kina er grønt havbruk allerede milliardindustri, mens man i Norge fortsatt driver med mye grunnforskning på området.

Planlegger å frakte 20.000 tonn atomavfall gjennom vår blå åker


Det finnes drastiske planer fra det amerikanske selskapet  som ironisk nok heter EnergySolutions.  De søker godkjenning om å importere 20.000 tonn radioaktivt avfall fra Italia. Avfallet planlegges behandlet i Tennessee, deretter fraktet over til Utah, der det skal graves ned i ørkenen.

lørdag 14. mai 2016

InfoArena 2016 meeting point Lofoten


All the details for InfoArena 2016 meeting point Lofoten are almost in the agenda. This will be a important meeting about handling used material from the nuclear industry.

fredag 22. januar 2016

Scottish shellfish are contaminated by radioactive waste from Sellafield

Radioactive waste from the Sellafield nuclear plant in Cumbria is contaminating shellfish hundreds of kilometres away on the west coast of Scotland, according to a new scientific study.
Scottish researchers discovered traces of radioactive carbon discharged from Sellafield in the shells of mussels, cockles and winkles as far north as Port Appin in Argyll, 160 miles from the notorious nuclear plant.

Skotsk skalldyr er forurenset av radioaktivt avfall fra Sellafield

Radioaktivt avfall fra Sellafield atomanlegget i Cumbria har forurensende skalldyr hundrevis av kilometer unna på vestkysten av Skottland, ifølge en ny vitenskapelig studie.

Skotske forskere oppdaget spor av radioaktivt avfall som slippes ut fra Sellafield i blåskjell, hjerteskjell og andre arter så langt nord som Port Appin i Argyll.

Funnene er en "wake-up call" for alle som mener forurensning fra Sellafield var gårsdagens problem, sier Per-Kaare Holdal i GcS - Lofoten mot Sellafield. - Jeg understreker at forurensningen er godt under sikkerhetsgrenser, men allikevel må alarmen gå og tiltak iverksettes, sier Holdal.

Forskning sier at havet vil ha mer plast enn fisk i 2050

Verdenshavene vil bli fylt med mer plastisk enn det er fisk i havet i 2050, melder World Economic Forum tirsdag.
Klikk på foto og se video fra TIME

torsdag 21. januar 2016

Spent fuel management - what’s the plan at Sellafield?This expertise started with the operation of the Windscale Reactors and the First Generation Reprocessing plant in support of the atomic bomb and continued through the operation of Calder Hall and the reprocessing of Magnox fuel.

onsdag 20. januar 2016

Levebrødet til hundre millioner står på spill

Verdenshavene blir surere. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med 26 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt. Vi står foran en mye større krise enn flom og tørke når klimaendringene kommer. Havet forsures, og snart er det ingen vei tilbake.  Men hva gjør vi når havet som matfat endrer innhold? Det er realiteten av dagens CO2-utslipp. Vi er allerede i dag skyld i en økning i havforsuringen på 30 prosent, og ser følgene av dette.

Havet har en nøkkelrolle i karbonkretsløpet. Det er en likevekt mellom gassene i atmosfæren og oppløste gasser i vann og sjø på jorda. Når mengden CO2 øker i atmosfæren som følge av utslipp, blir mer CO2 tatt opp i sjøvannet

Når CO2 reagerer med vann (H2O) dannes karbonsyre. Dannelse av karbonsyre fører til at  hydrogenioner frigjøres til havvannet. Dette fører til redusert pH og surere hav, derav betegnelsen havforsuring

søndag 3. januar 2016

Ekstremvarsel i Sellafieldområdet

Flom i Sellafieldområdet: Environment Agency gir varsel for Drigg atomavfall-lager

Etter den siste månedens intense nedbør i Nord-England har Environment Agency (EA) varslet ekstrem flomrisiko for atomavfallslagret ved Sellafield i Cumbria, skriver Marianne Birkby - en avfallsplass som fortsatt er i bruk til tross for fra nedleggelsesvarslet fra EA i 2005 på grunn av det sannsynlig er truet av stigende hav. Nå er det virkelig på tide å lukke porten på Drigg!

Under siste verdenskrig ble Royal Ordnance Factory (ROF Drigg) etablert på Drigg mellom jernbanelinjen og havet. Dette er nå et område som Nuclear Decommissioning Authority bruker til lavradioaktivt avfalls-depot. Atomavfallsplassen ble åpnet i 1959 av Storbritannia Atomic Energy Authority, og dekker ca 110 hektar (270 dekar), og har om lag én million kubikkmeter radioaktivt avfall, selv om historiske loggen er ufullstendig. Mye av avfallet kom fra det nærliggende Sellafield-anlegget.