onsdag 25. november 2015

Nytt mål er nådd

Fra venstre: Robbie Huston, NDA, Per-Kaare Holdal, LmS, Rene McTaggert, det britiske departementet for energi og klimaendringer, Nils Bøhmer, Bellona og Rex Strong, Sellafield Ltd.
Guardian of Our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har i dag gjennomført et nytt møte med Rex Strong fra Sellafield Ltd, Robbie Huston fra Nuclear Decommissioning Authority (NDA) og Rene McTaggert fra det britiske departementet for energi og klimaendringer.

De brakte gode nyheter med seg fra Sellafield om at vårt andre målet er nådd som ble satt i 2009 om å redusere innholdet til et minimumsnivå. Vårt første mål ble oppnådd ved å stoppe utslipp direkte i Irskesjøen.

onsdag 18. november 2015

Radioaktiv forurensning


Dagens miljøvernminister hviler på lauvbærene som tidligere miljøvernminter Børge Brende mottok da en fare ble stoppet. Men dessverre gjenstår enda vesentlige punkter på lista, som til og med britene selv innrømmer og ber oss i Norge om hjelp til å rydde opp i. Skal de klare å innfri våre krav og forventninger må de ha større budsjett.  Dette var noe Børge Brende var bevisst, mens dagens statsråd ikke løfter blikket sammen med oss.

Havforskningsinstituttet driver en jevnlig og langsiktig overvåking av nivåene av radioaktiv forurensning.  De viktigste kildene til radioaktiv forurensning er nedfall fra kjernefysiske prøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet, Tsjernobyl-ulykken og utslipp fra Sellafield og La Hague, europeiske gjenvinningsanlegg for brukt kjernefysisk brensel. De sistnevnte slipper ut radioaktivt avfall til henholdsvis Irskesjøen og Den engelske kanal. Radioaktive stoffer fra Sellafield har opp gjennom årene sedimentert i Irskesjøen. Disse blir nå remobilisert, og sammen med dagens utslipp blir de transportert ut i Nordsjøen med havstrømmer.

onsdag 11. november 2015

- Nedbyggingen av Sellafield er uhåndterlig

Parlamentsmedlem Margaret Ritchie
Det britiske parlamentsmedlem Margaret Ritchie har gjentatt sin tale mot den britiske regjeringen for å få de til å endre det hun beskrev som sin "misforstått og usikker atom-strategi".  Dette var etter nyheten om at Sellafield-anlegget ikke holder sin målsetting for ferdigstillelse av alle utenlandske reprosesseringskontrakter.

Parlamentsmedlem Margaret Ritchie sier til Newry Times: - Den britiske atomindustrien har lidd tilbakeslag etter stadige uønskede hendelser og likevel nekter den konservative regjeringen å se fornuften ved å stoppe den totalt misforståtte kjernefysiske strategi.

lørdag 7. november 2015

Driftskostnader rundt 15 milliarder kroner.

Fra InfoArena 2014 som ble arrangert av Lofoten mot Sellafield, Bellona, NDA og Sellafield Ltd i Løndon. Fra venstre: Robbie Huston (NDA), Nils Bøhmer (Bellona), Jeannie Stokes (Sellafield Ltd.), biskop Tor (møteleder), Per-Kaare Holdal (LmS) og Rex Strong (Sellafield Ltd.).
Den allmenne oppfatningen av Arktis som et rent område, har det blitt stadig klarere
at dette viktige økosystemet ikke har unngått effekter av industrialisering og utvikling.  Bevis for forurensning og av vedvarende organisk forurensning, tungmetaller og radioaktivitet har blitt sluppet ut siden 1950-tallet, men dessverre ikke tiltrekke mye offentlig interesse.  I 2004 var Lofoten mot Sellafield med på å få stoppet direkte utslipp av radioaktiv forurensning fra Sellafield, men mye gjenstår dessverre fortsatt.

onsdag 4. november 2015

Atomforurensning funnet i honning

Honning som er forurenset med "høye" nivåer av atomavfall ble nylig funnet i nærheten av en tidligere kjernekraftverk.