fredag 24. juli 2015

Brudd på atomsikkerhet ved Sellafield

Inspektører fra de britiske tilsynsmyndigheter Office of Nuclear Regulation har den 22.7. krevd aksjon ved Sellafield etter at det ble avslørt at atomsikkerheten hadde blitt brutt.

torsdag 2. juli 2015

Nye utfordringer for Sellafield

Bellona og Lofoten mot Sellafield gjennomførte nylig et møte med den britiske ambassade i Oslo, Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd.   Det ble avlagt en statusrapport om produksjonen ved atomgjenvinningsanlegget på nordvest-kysten av England.  Selv om produksjonen som sådan har gått godt det siste året er det stadig nye utfordringer og dårlige nyheter fra britene.

Utenfor den britiske ambassade.  Fra venstre Rex Strong, Sellafield Ltd., Nils Bøhmer, Bellona, Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield (LmS), Sarah Gillett, britisk ambassadør i Norge og Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority