mandag 24. november 2014

Joint Statement InfoArena 2014 - meeting point London

Arrangører fra venstre: Robbie Huston - Nuclear Decommissioning Authority, Nils Bøhmer - Bellona, Jeanette Stokes - Sellafield Ltd., biskop Tor Berger Jørgensen, Per-Kaare Holdal - Lofoten mot Sellafield, Rex Strong - Sellafield Ltd.


Sellafield: a better understanding through dialogue (2001-2014)

søndag 23. november 2014

Atomkraft må aldri bli framtiden


En etterforskning viser at en brann på Dounreay atomkraftverk i Nord-Skottland resulterte i et "ukontrollert" utslipp av radioaktivitet.  Det kjernefysiske anlegget er blitt stengt av sikkerhetsmyndighetene etter å ha innrømmet menneskelig svikt førte til utslipp av radioaktivitet til atmosfæren.

mandag 3. november 2014

Verden har veldig mye atomavfall som bare hoper seg opp

Foto fra Sellafield som viser gamle tanker med atomavfall (The Ecologist) 

Storbritannia sliter med et lignende dilemma og i stor skala. Kjernekraft har spilt en stor rolle i Storbritannias energibruk de siste 30 årene, men nå kommer regningen; atomenergi produserer skadelige avfallsstoffer som må forvaltes i årtusener. Ved slutten av århundret, vil Storbritannia ha rundt 300.000 kubikkmeter høyradioaktivt avfall, nok til å fylle omtrent en fjerdedel av Wembley stadion. Og Storbritannia har en rekke gamle atomreaktorer som produserte avfall som er mye vanskeligere å håndtere enn materiale fra moderne atomreaktorer.