onsdag 29. oktober 2014

Sellafield-foto avslører en enorm trussel for radioaktivt utslipp

Lofoten mot Sellafield har gjennomgått disse avslørende foto som viser nedslitte tanker av atomavfall som har stått i ca 40 år og som inneholder hundrevis av tonn brenselstaver som utgjør en umiddelbar fare for menneskeheten.

- Hvis disse avslørende fotoene er ekte, er situasjonen alvorlig og meget verre enn vi har kunne forestille oss, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.  - Når vi har vært på omvisningene ved anlegget er ruten nøye styrt av Sellafield-ledelsen og vi har heller ikke mulighet til å bruke kamera, sier Holdal som har vært ved anlegget flere ganger.

Fotoene er sendt til det britiske magasinet The Ecologist fra en anonym kilde.

Atomavfallet og slammet i tankene kan ta fyr hvis de utsettes for luft, spre intens stråling over et stort område skriver magasinet.

Fotoene fra den anonyme kilden vise status for tankene med radioaktivt avfall som ble satt i drift i 1952, og brukte frem til midten av 1970-tallet som korttidslagring for brukt brensel inntil det kunne bli re-prosessert og produsert plutonium for militær bruk. Men dette prosjektet ble skrinlagt på midten av 1970-tallet og har blitt liggende slik i nesten 40 år.

Fotografiene viser sprekker i betongtankene som inneholder vann som er forurenset med høye nivåer av radioaktivitet, måker svømmer på vannet, ødelagt utstyr, en farlig rot av kasserte gjenstander på forhøyede gangveier, og ugress vokser rundt tankene.

20. og 21. november skal vi arrangere InfoArena 2014 i London hvor eierne av Sellafield-anlegget (NDA) og driverne, Sellafield Ltd. vil være til stede.  - Dette vil helt klart bli tatt opp med de ansvarlige, sier biskop Tor B. Jørgensen, som vil være møteleder i London.

Mer info på Facebook

(Fotoene er hentet fra http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2611216/leaked_sellafield_photos_reveal_massive_radioactive_release_threat.html )

mandag 27. oktober 2014

Sellafield kan bli verre....

Lofoten mot Sellafield


Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den hittil mest alvorlige atomkraftverkulykken i verden. Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire reaktorene i atomkraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kiev.Eksplosjonen var så voldsom at det 500 tonn tunge reaktorlokket ble blåst opp i luften. 56 mennesker døde som følge av eksplosjonen og av akutte stråleskader i ukene etter ulykken. Det totale antall dødsfallene som følge av ulykken er beregnet til opp mot 9000 mennesker.   

En Sellafield-ulykke vil kunne sende inntil 50 ganger mer radioaktivt nedfall over Norge enn hva som var tilfellet i det hardest rammede området etter Tsjernobyl.  - Dersom en ulykke skulle inntreffe, ville dette fått konsekvenser lik eller verre enn etter Tsjernobyl. Det innebærer til dels alvorlige konsekvenser for landbruk, miljø og samfunn i flere tiår framover, skrev Statens strålevern i en rapport utført for Miljøverndepartementet i 2009.
Ved hjelp av tekniske spredningsmodeller har Statens strålevern og Meteorologisk institutt beregnet hvilke følger en ulykke ved Sellafield kan få for Norge. Ulykkesscenariet som er lagt til en værtypisk dag i oktober, viser at radioaktivt utslipp kan nå Norge etter ni timer og at selv store partikler finner veien hit.

I september i år meldte NRK at ca. 80 prosent av 1000-1200 tamrein i Sør-Norge har så høy radioaktivitet at de må slippes ut igjen på beite for å få ned verdiene.   Det er blitt målt opptil 8000 bequerel på noen av kalvene, men mesteparten ligger på ca. 6000. Tiltaksgrensen er 3000 bequerel.   Årsaken til de høye verdiene er at reinsdyrene har spist radioaktiv sopp. Verdier i rimsopp fra disse områdene ser ut til å holde seg konstant, og årsaken til dette er det ingen som vet.  Dette er ettervirkninger av utslippet fra atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986, altså nesten 30 år etter.


Lofoten mot Sellafield arrangerer den 20. og 21. november InfoArena 2014 i London sammen med eierne av Sellafield-anlegget, Nuclear Decommissioning Authority, driverne Sellafield Ltd. og Bellona.  Dette er den 13. atomsikkerhetskonferansen vi fra Lofoten mot Sellafield arrangerer.  Det er 10 år siden vi oppnådde vår viktigste sier, nemlig å stoppe atomutslipp fra Sellafield i havet.  Dette maktet vi sammen med daværende miljøvernminister Børge Brende og Bellona. Samarbeidet med miljøvernministeren var nøkkelen til suksess.  I år har vi dessverre fått avslag fra miljø-og klimaminister Trine Sundtoft.  Sellafield er tydeligvis i ferd med å bli glemt av dagens regjering?

Til London reiser biskop Tor B. Jørgensen, som leder Sellafield-konferansen også i år og har gjort dette siden 2003, Venstre-politiker Arne Ivar Mikalsen og Per-Kaare Holdal.  

- Vi har stor tro på å nå vårt neste mål, nemlig å få redusert eksplosjonsfaren fra Sellafield til 0 og få dette bekreftet i London, sier Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield.

- Vårt kontinuerlige fokus på sikkerheten ved atomanlegget gjennom disse årene begynner å bære frukter og vi reiser til London med en del krav og masse optimisme i bagasjen, sier biskop Tor.

- Når vi ser konsekvensene av tragedien fra Tsjernobyl er det en nødvendighet å få forholdene bekreftet under kontroll fra de britiske atommyndigheter Nuclear Decommissioning Authority, sier Arne Ivar Mikalsen fra Venstre.