torsdag 31. juli 2014

Utgjør en fare for radioaktiv forurensning av norske farvann


Lofoten mot Sellafield merker seg at regjeringen i sin dokumentasjon av trusselbildet gjør oppmerksom på at sjøtransport av radioaktivt materiale.  

Sitat fra regjeringen.no  "Vel så viktig som den faktiske forurensningen er imidlertid faren for ulykker som kan føre til mer omfattende utslipp og forurensning av norske områder. Den største utslippsrisikoen er knyttet til atominstallasjoner og avfallslagre i Norges nærområder, men også atomdrevne fartøy og sjøtransport av radioaktivt materiale utgjør en fare for radioaktiv forurensning av norske farvann."

Mer info

onsdag 30. juli 2014

Brev til Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft


                 Sellafields planer om sjøtransport skaper sterk bekymring

Lofoten mot Sellafield uttrykker sterk bekymring for planene om transport av svært radioaktive stoffer skal transporteres sjøveien fra Dounreay i Skottland til Sellafield.

Planen om å sende 26 tonn svært radioaktive brensel sjøvegen må stoppes ut fra risiko for ulykke som kan ha alvorlige konsekvenser for havet, kysten vår og hele Nord-Atlanteren. Andre kjernefysisk materiale blir i dag fraktet med jernbane.

Vi har allerede skrevet til Nuclear Decommissioning Authority og gitt uttrykk for vår bekymring.  Jernbane-transport av radioaktive materialer er ille nok, men i det minste er det mulighet for rimelig beredskap i denne sammenheng.  Vi i Lofoten mot Sellafield mener at muligheten for en brann, grunnstøting eller kollisjon med påfølgende strålingslekkasje vil ha potensielt ødeleggende og skadelige effekter på et av de mest følsomme delene av Nord-Atlanteren.

Vi forventer at norske myndigheter følger dette opp og stopper disse planene.

Vi inviterer også statsråd Sundtoft til å holde innlegg på InfoArena 2014 den 21. november i London.  Programmet vil være klart i løpet av høsten.

Vi ser fram til å høre fra dere.


Med hilsen


Lofoten mot Sellafield

onsdag 23. juli 2014

Riving vil ta mange år


Nedbyggingen ved Sellafield-anlegget fortsetter.  Planen om å fjerne det høyeste anlegget på atomanlegget ved Sellafield er klar og prosessen erberegnet til å ta mange år.

Skorsteinen, som sitter på toppen av en 11 etasjers bygning, er 61 meter høy og strekker seg 122 meter fra bakken. For å demontere konstruksjonen vil en spesiell plattformen bli brukt, for å unngå bruk av dynamitt på område.

Det skal fjernes 600 tonn betong og armeringsjern og 25 tonn rustfritt stål.

tirsdag 15. juli 2014

Nesten 100 tyverier fra Sellafield

Vi fra Lofoten mot Sellafield har fokusert i mange år på manglende sikkerhet ved atomanlegget i Sellafield.  En av truslene vi har fokusert på er terror og at atommateriale skal komme i feile hender.  Meldingen fra England i dag er at det har vært nesten 100 tyverier som har blitt rapportert til politiet på mindre enn fem år.