mandag 22. april 2013

Dialog-plattformen i fare for å bli rasert

Fra høyre: Rex Strong, Sellafield Ltd., Robbie Huston,
Nuclear Decommissioning Authority, Nils Bøhmer, Bellona og Per-Kaare Holdal, LmS.
Så langt er vi fra Lofoten mot Sellafield meget skuffet over nåværende miljøvernminister og hans støtte og drahjelp i kampen mot truslene ved atomanlegget i nordvest-England. Vi registerer at SV sier at deres viktigste valgkampsak er å hindre åpning av oljeaktivitet utenfor Lofoten. Dette for å hindre at fiskerinæringen og kystbefolkningen skal bli den tapende part.

tirsdag 16. april 2013

Sellafield må tas på alvor

Arne Ivar Mikalsen, Nordland Venstres stortingskandidat.  Her fra Nordisk Råds møte i Reykjavik 2012 om Sellafield.

Det har skjedd radioaktive utslipp til havet og sedimentet i havområdet fra Sellafield i mange år og har ført til at Irskesjøen er verdens mest radioaktive havområdet. Det gamle tankanlegget med høyradioaktivt atomavfall er avhengig av konstant nedkjøling. Det må være et norsk krav at dette bringes under kontroll, sier Nordlands stortingskandidat for Venstre Arne Ivar Mikalsen.

mandag 15. april 2013

Nok plutonium til å produsere 4000 atombomber.

Det er lenge siden vi feiret seieren med å avduke miljøsøylen i Stamsund sammen med miljøvernminister Børge Brende.  Nå har vi bruk for neste seier og trenger støtte fra nåværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og andre politikere.  Så langt er han fraværende for oss i denne kampen.


De ansvarlige for driften av Sellafield-anlegget og britiske myndigheter har i løpet av anleggets drøyt femti år lange levetid fortsatt ikke klart å komme opp med endelig løsning på lagringsproblemet.

torsdag 4. april 2013

Hvor er miljøvernministeren?


Vi har de siste månedene hatt fokus på to ting:

1) opptrapping av atomavfall ved Sellafield fra Dounreay i Skottland
2) forberedelser til det store atomsikkerhetsmøte i Oslo 13. juni med fokus på utfordringene fra Sellafield

Så langt har vi hatt liten og ingen støtte fra Miljøvernministeren i å opprettholde presset mot ledelsen ved Sellafield-anlegget og britiske politikere.

Skip lastet med atomavfall passerte utenfor kysten vårEt russisk skip utførte i forrige uke en hemmelig transport av atomavfall utenfor kysten av Norge.  Skipet «Mikhail Dudin» var lastet med atomavfall fra en forskningsreaktor fra Sovjettida i Polen, som skulle til Murmansk, melder NRK.  Skipet som var lastet med atomavfall varslet ikke norske myndigheter.

Direktør hos Statens strålevern Ole Harbitz sier til NRK at han ikke har blitt informert om transporten.  Avfallet fraktes fra Polen til Murmansk, med bakgrunn i et russisk-amerikansk samarbeid for å unngå at anriket uran kommer i hendene på terrorister. Første gang en slik transport ble foretatt var i 2009 - heller ikke da ble Statens strålevern informert, skriver nettstedet.
Det danske frakteskipet «Puma», som fraktet radioaktivt avfall langs norskekysten i 2010, sprang lekk utenfor Sørøya i Finnmark.

Det er ikke første gang at det ikke kommer inn varsling før det fraktes atomavfall langs norskekysten.  I 2010 reagerte skipper Frank Nilsen i redningsskøyta «Ulabrand» på at de ikke fikk informasjon om at skipet som sprang lekk utenfor Sørøya hadde fraktet atomavfall.  Norske myndigheter har lenge etterlyst varslingsrutiner når radioaktivt avfall transporteres langs norskekysten, melder NRK.no.

Fra oss i Guardians of our Common Seas forventer vi at norske myndigheter følger dette opp via de kanaler som måtte finnes, slik at kystbefolkning slipper å leve i frykt for at katastrofen skal skje.  Vi hadde i denne perioden mye dårlig vær langs kysten og vi ønsker ikke tenke tanken på hva kunne ha skjedd om båten skulle få motorstopp eller andre problemer utenfor kysten vår.