lørdag 25. august 2012

Going to be forced to work a compulsory 12-hour shiftSELLAFIELD workers in the vitrification plant say they are going to be forced to work a compulsory 12-hour shift – four hours longer than usual – the GMB union said yesterday.

The union also told The Whitehaven News that any worker who for whatever reason does not want to work 12 hours at a stretch will be “shipped out” elsewhere.

Sellafield går over til 12-timers skift

Sellafield arbeidere i den viktige glassvitringfiserings-anlegget sier de kommer til å bli tvunget til å arbeide et obligatorisk 12-timers skift - fire timer lenger enn vanlig - det sa GMB-fagforeningen i går til in-cumbria.

torsdag 16. august 2012

Sellafield utsatt for brann- og sikkerhetsrisiko

En undersøkelse har avdekket «en rekke mangler" i beredskapen til Sellafield Fire and Rescue Service.

En
rapport fra Health and Safety Executive kontor for atom-regulering har konstatert at Sellafield Ltd var i strid med konsesjonen og krever at rettighetshaver at det gjennomføres riktige tiltak for å håndtere en ulykke eller nødsituasjon atomanlegget.