lørdag 9. juni 2012

Trenger forsikring om at forbedringer vil fortsette


Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, sa på konferansen i Sellafield at reprosessering og tilhørende anlegg historisk har en dårlig sikkerhetskultur. Han fortsatte med å anerkjenne de forbedringer som ble rapportert på konferansen, og at den konstruktive dialogen har oppnådd viktige resultater.

Venstre finner det nødvendig å følge med i Sellafield-saken

Arne Ivar Mikalsen, sentralstyremedlem i Venstresa etter konferansen i Sellafield at han var veldig fornøyd med fremgangen som gjøres i sikkerhetskulturen ved Sellafield.  Han var en av to norske politikere som var tilstede på Sellafield-konferansen som ble arrangert av Sellafield Ltd., Bellona og oss.  I tillegg var det politikere fra UK, Sverige, Island og Grønland som deltok.

Mikalsen ønsket velkommen muligheten for videreføring av denne åpne dialogen, fordi han mener at det fortsatt er arbeid som gjenstår, og han vil fortsette å følge nøye med og håper den positive utviklingen ved Sellafield-anlegget vil fortsette.

Joint Statement from the Sellafield-conference 1st June


InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference
- meeting point Sellafield
A joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence


Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield), Bellona and Sellafield Ltd have held their latest conference on nuclear waste and safety. Concerns from Nordic states were heard and reassurances received from Sellafield Ltd about the safe operation of the UK nuclear site.

The joint conference in Sellafield continued a programme of positive and constructive dialogue that commenced in 2003 that led to a 95% reduction from Sellafield of sea discharges of Technetium 99.

mandag 4. juni 2012

Nordisk Råds uttalelse på konferansen i Sellafield 1. juni

Fra venstre: Álfheiður Ingadóttir, Island, Jan Lindholm, Sverige, Tryggvi Felixson, administasjon i Nordisk Råd, Todd Wright, direktør ved Sellafield, Kim Kielsen fra Grønland.

 Erklæring av

Álfheidur Ingadottir, Island, Jan Lindholm, Sverige og Kim Kielsen, Grønland, medlemmer i Nordic Råd, deltakere i InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, arrangert i Sellafield 1 juni 2012, på vegne av Nordisk Råds Miljø og Naturressurs komite.

Uttalelse presentert på InfoArena 2012, en felles konferanse arrangert av Sellafield Ltd, Bellona og Guardians of our Common Seas:

søndag 3. juni 2012

Nordic Counsil's statement after the Sellafield-conference 1st June

From left: Álfheiður Ingadóttir, Iceland, Jan Lindholm, Sweden, Tryggvi Felixson, administration in Nordic Counsil, Todd Wright, Managing Director Sellafield, Kim Kielsen from Greenland.


Statement by
Álfheidur Ingadottir, Iceland, Jan Lindholm, Sweden and Kim Kielsen, Greenland, Members the Nordic Council[1], participating in the InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, held in Sellafield 1 June 2012, on the behalf of the Nordic Council Environment and Natural Resources Committee.


Statement presented at InfoArena 2012, a joint conference arranged by Sellafield Ltd, Bellona and Guardians of our Common Seas: