fredag 25. mai 2012

Brev til Miljøverndepartementet

 24. mai 2012
 
Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har jobbet lenge med problemene ved Sellafield og for å hindre negative konsekvenser for Norge og Norden. Vi har forløpende dialog medSellafield Ltd. og NDA og skal som kjent medvirke til besøk på anlegget 31. mai og arrangere konferanse 1. juni om sikkerheten ved anlegget.

tirsdag 22. mai 2012

InfoArena 2012 Nuclear waste and safety

A joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence

– PreConference statement 2012 -

The conference will take place near Sellafield on the 31st May and 1st June and is a joint conference arranged by Sellafield Ltd., Bellona and Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield).

fredag 18. mai 2012

Programmet for konferansen i Sellafield 1. juni


InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference  

A joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence

 – chaired by Bishop Tor B Jørgensen, Diocese of Sør-Hålogaland

onsdag 9. mai 2012

Sellafield i fokus i Reykjavik


Venstres sentralstyremedlem Arne Ivar Mikalsen
Gjenvinningsanlegget i Sellafield er fortsatt trussel mot sikkerhet i Norden til tross for at utslipp til havet er stoppet. et møte i Nordens hus i Reykjavik 7. og 8. mai har man diskutert hvordan Norden med fordel kan fortsette en konstruktiv dialog med ledelsen av Sellafieldanlegget og britiske myndigheter for å redusere risikoen for radioaktive utslipp fra anlegget som kan ha meget negative innvirkning miljøet og befolkningen i Norden.

mandag 7. mai 2012

Møte med Nordisk Råd i Reykjavik


Vi tok allerede etter InfoArena 2011 i Stamsund initiativet til et forberedende møte med Nordisk Råd i forkant av InfoArena 2012.  Møtet finner nå sted i Norden Hus i dag og imorgen.