tirsdag 6. mars 2012

Vi er klare for vår siste innsats mot Sellafield

Lofoten mot Sellafield legger tilrette for ny informasjonsutveksling om status i utvikling ved verdens eldste atomanlegg. Åpenhet og dialog er midlet.

Mixed history of nuclear site