onsdag 30. mars 2011

The Norwegian Minister of the Environment and LmS are to visit the Sellafield complex on Thursday 7 April.

The Minister of Environment, Erik Solheim, will tour the Sellafield complex in Cumbria and will receive information on operations at the nuclear fuel reprocessing plants. We will join this tour and look forward to put on place the last details for InfoArena in Lofoten 12 th and 13 April.

tirsdag 29. mars 2011

IRISH CONCERNS in relation to Sellafield

IRISH CONCERNS in relation to Sellafield were voiced by Minister for the Environment Phil Hogan when he met his British counterpart Chris Huhne at the weekend.

lørdag 26. mars 2011

Vi reiser sammen med miljø- og utviklingsministeren til Sellafield


Vi reiser i vesterled sammen med miljøvernminister Erik Solheim torsdag 7. april til Sellafield.

Sellafield to be included in European nuclear-safety review

The Sellafield plant will be part of a Europe-wide nuclear safety review following the crisis in Japan. - Very good news for us in Norway, said bishop Tor B. Jørgensen. 

tirsdag 22. mars 2011

Pushing to have a Sellafield-examination


At an emergency meeting in Brussels yesterday, EU energy ministers agreed to carry out examinations of Europe’s nuclear plants following the crisis in Japan.

Funding to monitor the risk posed by nuclear facility at Sellafield.

The state has significantly increased its funding to monitor the risk posed by the British nuclear facility at Sellafield.

lørdag 19. mars 2011

Stor skuffelse og harme i Lofoten mot Sellafield

Det er med stor skuffelse at vi i dag leser i Dagbladet at Oljefondet har investert i Sellafield-anlegget. Samtidig som vi i Lofoten mot Sellafield har jobbet hardt og lenge for å få lagt ned deler av anlegget.

fredag 18. mars 2011

Krisen i Japan reduserer aktiviteten i Sellafield

Sellafield-MOX Plant (SMP) er helt avhengig av en kontrakt inngått i fjor med 10 japanske kraftselskaper for å produsere blandede oxide fuel for landets reaktorer.

Japan crisis reduce activity in Sellafield

 
 
The Sellafield Mox Plant (SMP) is entirely dependent on a contract signed last year with 10 Japanese power companies to produce mixed oxide fuel for the country’s fleet of reactors.

torsdag 17. mars 2011

Ritchie calls for Sellafield nuclear reprocessing plant safety review

SDLP leader and South Down MP Margaret Ritchie has called for a review of the safety measures surrounding the Sellafield nuclear reprocessing plant.

onsdag 16. mars 2011

tirsdag 15. mars 2011

Nuclear crisis in Japan - health and safety situation

• Most of the 800 workers have reportedly been evacuated. The 50 who remained are undertaking tremendous personal risk.

Strålingen kan skade folks helse

Statsministerens kabinettsjef, Yukio Edeno, sa følgende om situasjonen under pressekonferansen som ble direktesendt på japansk TV i morges.

mandag 14. mars 2011

Radioactive steam could continue to be released .....

Radioactive steam could continue to be released from reactors at Fukushima Daiichi for "weeks or even months", the New York Times is reporting.

The worlds nuclear accidentsThe Fukushima No.1 nuclear power plant in northeast Japan started to leak radioactive material after an hydrogen explosion, which was caused by a devastating earthquake and ensuring tsunamis, occurred Saturday afternoon.

lørdag 12. mars 2011

Stor fare for atomkatastrofe i Japan

Faren for den store atomkatastrofe i Fukushima er nærmere.  Det ble kjent tidligere i dag at en av reaktorene ved atomkraftverket Daiichi i Fukushima står overfor en mulig nedsmelting etter at kjøleanlegget ble ødelagt i gårsdagens jordskjelv. Det er målt Cesisum i luften utenfor og det er høyradioaktiv forurensing og det er et tegn på nedsmelting av atomkjernene er i gang.

Faren for radioaktivt utslipp har fått japanske myndigheter til å evakuere titusener av mennesker fra områdene i nærheten av atomkraftverket.

Også atomkraftverket Daini, som også ligger i Fukushima, om lag 240 kilometer nord for hovedstaden Tokyo, ble skadet i jordskjelvet. Japanske myndigheter beordret lørdag evakuering av i alt 45.000 mennesker i en radius på 10 kilometer rundt atomkraftverket Daiichi.


I Sellafield er det lagret nærmere 1000 kubikk med høyradioaktiv væske i et tankanlegg kaldt B215.  Denne krever konstant nedkjøling og det er her den kritiske delen er.  Skulle kjølesystemet svikte vil det føre til en eksplosjon som vil være katastrofal. Norske områder vil være meget utsatt i og med at vindretningene ofte er sørvest.  Statens Strålevern har beregnet at om bare 1 % av den høyradioaktive væsken går opp i luften vil det føre til 7 ganger Tjernobyl over norske landområder.  Det vil si blant annet at beiteområdene er ødelagt for 50 - 100 år.