lørdag 19. februar 2011

Sellafield's sea discharge 'will not rise dramatically'

NUCLEAR bosses have strongly denied that Sellafield’s sea discharges are set to rise dramatically.

fredag 18. februar 2011

Storbritannia kommer til å bryte med OSPAR-konvensjonen – utslipp av plutonium til havet vil øke.


Storbritannia er i ferd med å bryte den internasjonale avtale om å redusere radioaktiv forurensning av hav, på grunn av en økning i aktiviteten på Sellafield kjernefysiske området, ifølge en rapport fra en kampanjegruppe som overvåker anlegget.

Sellafield activity 'will ensure UK breaks nuclear pollution promise'

Group monitoring nuclear plant says 'crash programme' by government's NDA will put UK in breach of Ospar convention.

torsdag 17. februar 2011

Sellafield issued with a formal caution from the Environment Agency

Sellafield Ltd has today (15 February 2011) been issued with a formal caution from the Environment Agency, in relation to a leak of radioactive liquid which was reported in January 2009.

mandag 14. februar 2011

Nå må våre politikere reagere


Dersom bare én prosent av det radioaktive avfallet som er lagret der slipper ut i atmosfæren, kan resultatet i Norge bli syv ganger verre en Tsjernobyl-ulykken i 1986.  Dette er konklusjonen i en rapport fra Statens strålevern. Det er Miljøverndepartementet som har bedt Strålevernet lage en rapport, ut fra en tenkt ulykke i Sellafield.

lørdag 12. februar 2011

One of Her Majesty's Government's most embarrassing failures in British industrial history


How's this for timing? A week ago The Daily Telegraph published a confidential cable from the US embassy calling a controversial plant at Sellafield "one of Her Majesty's Government's most embarrassing failures in British industrial history". Then, within days, ministers said they were minded to build another one like it.

The embassy was not wrong. The so-called Mox plant, which makes nuclear fuel out of uranium and plutonium at the Cumbrian nuclear complex, is not just – as the cable put it – a "white elephant", but one that could well go rogue. Built at a cost of £473 million, despite repeated warnings that it would be uneconomic and could be a security risk, it has never worked properly. Supposed to churn out a grand total of 560 tons of fuel by the end of its first decade of operation, later this year, it has so far produced just 15. More in The Daily Telegraph.

fredag 11. februar 2011

En bombefabrikk i nabolaget - mest pinlige fiaskoer i britisk industri historie

En uke siden publiserte The Daily Telegraph en konfidensiell samtale fra USA ambassaden om det kontroversielle anlegget ved Sellafield " som en av Hennes Majestets Regjeringens mest pinlige fiaskoer i britisk industri historie". , få dager etter, sier statsrådene at de var innstilt til å bygge et anlegg til som dette.

Ambassaden hadde ikke feil. Det såkalte MOX-anlegget, som produserer kjernefysisk brensel ut av uran og plutonium Cumbrian kjernefysiske komplekset, er en fiasko. Bygget til en kostnad £ 473 000 000, til tross for gjentatte advarsler om at det ville være uøkonomisk, og kan være en sikkerhetsrisiko, har det aldri fungert skikkelig. Les mer i The Telegraph
Dette er viktig informasjon for oss i Lofoten mot Sellafield som får besøk av toppledelsen fra Sellafield og den britiske ambassadøren i april.  Her er tema det kritiske anlegget B215 som inneholder høyradioaktiv væske som er avhengig av konstand nedkjøling og som er et stor trussel og kan eksplodere etter Statens Strålevern sine analyser.  Når er også MOX-anlegget en kritisk del av Sellafield som må settes i fokus på vår atomsikkerhetskonferanse i Lofoten 13. april.

Latest news from Sellafield - Creation of the Office for Nuclear Regulation

Tuesday 8 February 2011

 

Written Ministerial Statement

THE DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS

Creation of the Office for Nuclear Regulation

Sellafield plutonium stores under the spotlightA consultation into how the UK manages its plutonium stores housed at Sellafield has been launched.
The UK’s civil plutonium is housed in safe and secure facilities at Sellafield and Dounreay pending a final decision on the best long-term solution for its management.