onsdag 28. april 2010

InfoArena - atomavfall og sikkerhet


Sellafield-anlegget åpnes for internasjonal inspeksjon. - Et resultat av mange års godt samarbeid, sier fylkesråd Marit Tennfjord.

Lofoten mot Sellafield (LMS) møtte i dag fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord for å overrekke henne en rapport som oppsummerer en internasjonal konferanse som ble arrangert i Brussel i mars i år.

Mer fra pressekonferansen i Nordland fylkeskommune i dag

På Brussel-møtet 3. mars 2010 ble det oppnådd enighet om at den positive dialogen vil bli vedlikeholdt for å opprettholde den produktiv forbindelse mellom Sellafield, Lofoten mot Sellafield og Bellona. For å vedlikeholde den åpenhet med Sellafield Ltd. vil møter fortsette med gjevnlige oppdateringer og den neste konferansen vil bli holdt i Lofoten neste år og i Sellafield året etter. Dette vil skape en arena for våre politikere og eksperter omkring atomsikkerhet og for å få den siste utvikling og planer i forhold til Sellafield og Thorp. Vi vil også ha fokus på atomsikkerhet i Europa generelt.

In Brussels 3 March 2010 it was agreed that dialogue will continue in order to maintain productive relationships between Sellafield, Lofoten mot Sellafield and Bellona. To maintain the transparency with Sellafield Ltd, meetings will continue annually for regular updates, with the next conference being held in Lofoten next year and at Sellafield the year after that. This will enable our politicians and experts to continue the positive dialogue about nuclear safety to recieve the latest developments and plans regarding the safety at Sellafield and Thorp.

torsdag 8. april 2010

Nytt mål er nådd - vendepunkt i sikkerhetsarbeidet

Overlevering av Stamsund-erklæringen til miljøvernminister Børge Brende og fiskeriminister Svein Ludvigsen 7. mars 2002

Vi nådde et nytt mål da statsminister Gordon Brown ga beskjed om at de ville la internasjonale inspektører og IAEA slippe til ved Sellafield-anlegget. Tidligere hadde EU blitt avvist i sitt krav om inspeksjon.

Vårt første mål ble nådd i 2004 da vi fikk beskjed om at Sellafield-anlegget ville stopp de radioaktive utslippene av Technetium -99. Dette etter at vi, sammen med miljøvernminister Børge Brende og Bellona hadde gjennomført en serie med konferanser og andre former for dialog sammen med britiene siden 2001.

Høsten 2008 fikk Sellafield-anlegget nye eiere. Et konsortium av franskmenn, amerikanere og briter overtok Sellafield-anlegget. Vi inviterte de straks til et møte og 13. januar 2009 hadde vi et møte i Oslo hvor også Bellona, Nordisk Råd, Nordland Fylkeskommune og miljøvernministeren var til stede. Her la vi planene for et møte i Brussel og i juni 2009 møtte vi Bellona og Sellafield-ledelsen i Stamsund for å legge hoved-planene for møtet i Brussel. Dette ble så gjennomført 3. mars 2010 og 19. mars kom de gledelige signalene fra statsminister Gordon Brown.

I dette arbeidet har dialog vært nøkkelen til respekt og forståelse hos britene. Jeg vil også trekke fram samarbeidet med Nils Bøhmer fra Bellona, Nordisk Råd, Nordland Fylkeskommune, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag og det politiske Norge. Mine venner Johs Røde og biskop Tor B. Jørgensen har vært med å skape den gode arena for dialog.

per-kaare.holdal.no

Turningpoint for nuclear saftey


(Monument in Stamsund, Lofoten raised in 2004 for stop of discharges of Technetium 99 to the sea from Sellafield.)

Lofoten mot Sellafield - Guardians of our Common Seas - Our first goal was to stop the discharges of the nuclear isotop Technetium -99 from Sellafield which reach the norwegian coastline.

Our second goal was to get international documention that high level waste (HLW) at Sellafield not represent a considerable pollution risk and now Gordon Brown say welcome to IAEA and we will also join and visit Sellafield in this matter within 6 months.