torsdag 4. mars 2010

Musikalsk avslutning av atomkonferanse


Konferansen i Brussel ble avsluttet i går kveld med Johs Rødes versjon av "Blowing in the wind". Her hadde Johs trukket fram strofen "Pretending not to see" med understreking og en meget melodiøs avslutning med denne strofen.

Johs Røde var med å gi konferansen et kulturelt og et meget menneskelig aspekt, ved at han også fortalte om sin bok "Ikke en av mine tåra skal du få". Her trakk han også fram at engelskmennene fløy over hans heimbygd da krigsskipet Tirpitz lå inne i fjorden. Det var også engelske fly som til slutt senket Tirpitz.

onsdag 3. mars 2010

Avslutning av en fruktbar konferanse


Foto: Vi som organiserte møtet fra høyre Robbie Huston fra NDA (The Nuclear Decommissioning Authority) , Veronica Webster fra Bellona Europe, Per-Kaare fra Lofoten mot Sellafield, Elaine.M. Strong fra Sellafield Ltd. og Nils Bøhmer fra Bellona.

Konferansen i Brussel som ble arrangert av Bellona, Sellafield Ltd. og Lofoten mot Sellafield ble avsluttet i dag med oppsummering om at det har skjedd en meget positiv utvikling innen sikkerhetsarbeidet ved Sellafield. Dette etter at det er kommet nye eiere og vår reaksjon på møtet er at de tar både oss og sikkerheten på alvor.

Konferanse ble oppsummert på utmerket måte av biskop Tor B. Jørgensen. Under konferansen jobbet Per-Kaare Holdal, Ben Todd og Nils Bøhmer med en felles erklæring som ble presentert for tilhører fra EU, Nordisk Råd og Norge. Her er erklæringen, men så langt bare på engelsk:

Lofoten mot Sellafield, Bellona and Sellafield Ltd have held their latest conference on nuclear waste and safety in Europe and Sellafield at which concerns from Nordic states were heard and reassurances were received from Sellafield Ltd about the safe operation of the UK nuclear site.

The joint conference in Brussels continued a programme of positive and constructive dialogue that commenced in 2001 and has led to a 95% reduction from Sellafield of sea discharges of Technetium 99.

The dialogue has also created a very effective forum for information exchange, understanding concerns, hearing different perspectives and building trust between Sellafield and Nordic states.

The conference was attended by elected representatives and members of local communities from the UK, Norway and Sweden, as well as technical experts, safety regulators and Nuclear Management Partners, the new management of Sellafield Ltd. The conference focused on nuclear safety, environmental impacts and the oversight by national and international regulators, including the European Commission.

Audun Garberg of the Norway Ministry for the Environment, Marit Tennfjord from Nordland County Counsil and Jan Lindholm from Nordic Counsil expressed their concerns about the hazards at Sellafield and the safety culture of the site.

Stuart MacVean from Sellafield Ltd, provided reassurances of the new management's focus on improving safety performance and reducing hazards.

The conference heard that the operation and decommissioning of Sellafield were issues of great political and public concern for the population in the Nordic countries and for the community around Sellafield.

Providing a further layer of scrutiny, the European Council undertakes to maintain a high level of nuclear safety across the European Union, including at Sellafield. Its nuclear safety and radioactive waste directives, which are based broadly on international conventions to which Norway is a signatory, stress the need to monitor the security and the safety of nuclear installations and to effectively manage wastes. It calls for regular reports from Member States' atomic energy experts, who will maintain close contact with the Commission.

This broad approach to independently ensuring openness and transparency at Sellafield will provide a rigorous basis on which future discussions can take place.

It was agreed that dialogue will continue in order to maintain productive relationships between Sellafield, Lofoten mot Sellafield and Bellona. To maintain the transparency with Sellafield Ltd, meetings will continue annually for regular updates, with the next conference being held in Lofoten next year and at Sellafield the year after that. This will enable our politicians and experts to continue the positive dialogue about nuclear safety to recieve the latest developments and plans regarding the safety at Sellafield and Thorp.

Lofoten mot Sellafield and Bellona have had focused on the safety of nuclear installations at Sellafield since 2001. Bellona will continue to work with Sellafield and will seek to increase their resources for their work.

Vellykket start på Sellafield-konferanseFoto fra venstre: Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield, biskop Tor B. Jørgensen, Marit Tennfjord, Nordland Fylkeskommune og politisk rådgiver ved Miljøverndepartementet Audun Garberg. (tatt av Paal Frisvold, Bellona Europa).

Konferansen i Norway House, Brussel arrangert i fellesskap av Bellona, Sellafield Ltd. og Lofoten mot Sellafield ble åpnet av Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø i Nordland Fylkeskommune og biskop Tor B. Jørgensen.

Marit Tennfjord takket for den arena som arrangørene etablerer for politikerne slik at informasjonsutveksling og spørsmål om relevante tema kan finne sted. Tennfjord understreket behovet for at sikkerheten ved Sellafield må være på høyeste nivå, og at Nordland Fylkeskommune er opptatt av nettopp å hindre at sikkerhetsbrist skal være årsak til radioaktiv forurensning for Nordland og Norge. - Sellafield-anlegget er klart en kilde for en eventuell radioaktiv forurensning for Nordland på grunn av nordlig vind og havstrømmer. Mitt hovedanliggende er relatert til sikkerhetskulturen ved Sellafield og åpenhet i informasjonen fra britene. Mitt håp er at dere vil gjøre alt dere kan for å øke sikkerheten for framtiden og gi den informasjon vi trenger for å sikre befolkningen i nabo-landene til Sellafield-anlegget, avsluttet Tennfjord.

Politisk rådgiver Audun Garberg fra Miljøverndepartementet sa at Norge er veldig sårbar ikke bare når det vår store marine sektor, men også innen saue- og reindyrsnæringen. - Deler av Norge lider forsatt av atomutslippene fra Tjernobyl, sa Garberg. Han sa videre at hvis det skulle skje en ulykke ved Sellafield ville Norge som naboland bli sterkt berørt. Han avsluttet med å oppfordre britiske myndigheter til å gjøre hva de kan for å redusere risikoen relatert til den lagrede høyradioaktive væsken og gjør det raskt, sa Garberg.

Hvordan er dialogen mellom de nordiske land ?

Jan Lindholm fra Nordisk Råd holdt en engasjert innlegg om sikkerhetskulturen ved Sellafield.


Sir Robert Atkins holdt et engasjert innlegg om sikkerhetsarbeidet og behovet for å fortsette dette arbeidet, samt bedre informasjonsutvekslingen mellom England og Norge.

Han er politisk valg som medlem i EU-parlamentet og stilte spørsmål om hvordan dialogen og informasjonsutvekslingen mellom Norge og Sverige var innen atomspørmål. Sir Robert Atkins er forøvrig kjent for å være den miljøvernminister i Storbritannia som daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen kalte for "a shitbag".

Foto fra venstre: biskop Tor B. Jørgensen og Sir. Robert Atkins (Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield)

En mulig ulykke ved Sellafield kan bli en katastrofe for Norge


Statens Strålevern ved Ingar Amundsen legger fram en beskrivelse av en mulig hendelse eller ulykke ved Sellafield. Dette scenario kan få enorme konsekvenser for norske hav- og landområder som tilsvarer 50 ganger Tjernobyl. Sikkerhetskulturen ved Sellafield sier at denne hendelsen må det tas hensyn til og han kritiserte også Sellafield for ikke å gi tilstrekkelig informasjon til norske myndigheter.

Ingar Amundsen forteller at etter en mulig eksplosjon ved f.eks. ved tankene med høyradioaktiv væske tar det bare 9 timer hvis vindretningen er ufordelaktive, nemlig sørvest vinder mot norskekysten. Ingar Amundsen forteller at Norge sliter enda med konsekvensene fra Tjernobyl.

Det er i hovedsak en ulykke ved lageranlegget B215 som kan true Norge. Her lagres rundt 1 000 kubikkmeter høyaktivt avfall i 21 ulike tanker. Skulle så mye som 10 prosent av alt innholdet i tankene lekke ut, så vil det skape betydelige problemer på lang sikt, ikke minst innenfor landbruk og matvareproduksjon. Store deler av landet ville blitt berørt dersom værtypen var en annen enn i ulykkesscenariet. Ulykkehendelsene ved Sellafield har vært mange og radioaktivt materiale kan slippe ut av anlegget, for eksempel ved brann eller en eksplosjon.

- En ulykke ved Sellafield er heldigvis ikke veldig sannsynlig, sa miljøvernminister Erik Solheim (SV) til NTB høsten 2009.

Men britiske sikkerhetsmyndigheter går nå ut og advarer mot at sikkerheten ved Sellafields eldste anlegg er for dårlig og at risikoen for en alvorlig ulykke er stor. Nå krever de at Sellafield Ltd omprioriterer ressursene sine og får fart på sikkerhetsarbeidet.

Sellafield-konferansen i Brussel er i gang


I dag kl. 09.00 startet Sellafield-konferansen i Brussel arrangert av Lofoten mot Sellafield, Bellona og Sellafield Ltd. Biskop Tor B. Jørgensen leder enda en gang Sellafield-konferansen og denne gang er det fokus på Sellafields avfallshåndtering og sikkerhetskultur.

I politisk rådgiver Audun Garbergs innlegg på morgenen i dag krevde han på vegne av Miljøverdepartementet strakstiltak fra Sellafields side når det gjelder arbeidet for å redusere faren for utslipp gjennom luft og via hav fra atom-anlegget på den britisk nord-vestkyst. Han krevde videre en rask reduksjon av lagrene av høyradioaktiv flytene veske ved Sellafield, samt øke sikkerheten og han krevde videre en bedre informasjon fra Sellafield enn det så langt har vært.

Foto:Politisk rådgiver ved Miljøverdepartementet Audun Garberg
(foto Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield)