torsdag 14. juli 2016

Thanks from Nuclear Decommissioning Authority


Børge Brende og John Clark ved miljøsteinen i Stamsund
Et meget hyggelig brev fra sjefen i Nuclear Decommissioning Authority  John Clarke 

Takk til alle samarbeidspartnere

Den norske Regjering
Utenriksminister Børge Brende
Klima- og miljødepartementet
Nordland, Hordaland og Rogaland Fylkeskommuner
Nordisk Råd
Vågan og Røst kommuner
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Lofotprodukter
Lofoten Sparebank

Vi skriver for å informere dere

onsdag 13. juli 2016

Forbereder seg mot eventuelle terrorangrep

Civil Nuclear politiet som er stasjonert på Sellafield lanserer et nytt initiativ for å berolige lokalsamfunnet på grunn av bekymringsmeldinger angående sikkerhet på atomanlegget.  Og Sellafield har bekreftet overfor oss at de tar i bruk nye taktikker for å beskytte den kjernefysiske komplekset mot et eventuelt terrorangrep .

onsdag 29. juni 2016

Felles erklæring InfoArena 2016 - møtested Lofoten

Voktere av vår felles blå åker, Bellona, Nuclear Decommissioning Authority og
Sellafield Ltd har holdt sin 11. felles konferanse om kjernefysisk avfall og atomsikkerhet den 23. juni 2016.

tirsdag 28. juni 2016

Ingelin Noresjø,Nordland County Council on InfoArena 2016

Ingelin Noresjø (Christian Democrat), Executive of Culture, Environment and Public health, in Nordland County Council.
Ladies and gentlemen!

I would like to thank Lofoten mot Sellafield for hosting this meeting and providing an opportunity for dialogue with representatives of Sellafield. I will also wish the representatives from Fukushima a special welcome to Nordland County and this meeting.


Robbie Huston, NDA, presentation to InfoArena 2016

Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority 
“Together we did it!”

Well we’ve come a long way in last 15 years - since the days of protest and confrontation.

Some of you may recall Norwegian Environment Minister Borge Brende publicly praising anti-Sellafield protesters.  You may also recall how Sellafield discharges rose up the political agenda resulting in discussions between Prime Ministers Blair and Bondevik.


Joint Statement InfoArena 2016 meeting point LofotenGuardians of our Common Seas, Bellona , Nuclear Decommissioning Authority and
Sellafield Ltd have held their 11th joint conference on nuclear waste and safety on 23 June 2016.